PSYCH-K® Basis Workshop

Transformeer stress en belemmerende overtuigingen

In een PSYCH-K® workshop leer je de PSYCH-K® processen zelf toe te passen. Zo geraken we als vanzelf open , creatief en vol mogelijkheden.

 

Aan het eind van een PSYCH-K® Basis Workshop:

  • Kan je communiceren met je onderbewustzijn.
  • Kan je op zelfstandige wijze onderzoeken wat je belemmert of blokkeert, en deze overtuigingen zelf in balans brengen tot behulpzame automatismen die je ondersteunen.
  • Heb je geleerd eigen stressgedrag te herkennen en te transformeren in rust/harmonie, zowel voor vroegere, huidige als toekomstige situaties.
  • Kan je eigen gewenste overtuigingen in balans brengen en de dingen die jou beletten vrij te leven veranderen.

Werken met PSYCH-K® is een levenskeuze om ons Beste Zelf te worden en ons geluk te realiseren.

 

Neem je leven zelf in handen en kom naar een PSYCH-K® Introductie, kies voor individuele coaching of volg een PSYCH-K® workshop.

Investering
Prijs van de workshop: € 720,00 voor de driedaagse (prijs is incl. 21% BTW)
Vroegboekprijs: tot één maand voor de aanvang van de workshop: € 670,00 (incl. 21% BTW)


Speciale actie: voor jongeren onder de 21 jaar en voor werkzoekenden en mensen met een vervangingsinkomen. (onder vervangingsinkomen vallen werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering en een inkomen onder de 1300€ als alleenstaande of onder 2200€ als samenwonende) is eer een tegemoetkoming mogelijk. Contacteer mij hier gerust over. Deze reductie geldt alleen voor particulieren en voor workshops ingericht door "Blij met Jezelf". 

 

Opgelet! Een inschrijving is een wederzijds engagement.

Zodra iemand inschrijft, garandeer ik dat de workshop doorgaat.

Wie minder dan 2 weken tevoren een workshop afzegt, engageert er zich toe

de helft van de workshop te betalen. 

Wie niet opdaagt, engageert zich ertoe de hele workshop te betalen.PSYCH-K® - Agenda van alle Basis Workshops