top of page

VERZAMELPUNT THERAPIE

Ieder mens heeft een verzamelpunt…

Nog nooit van gehoord?

Of misschien wel?

Het verzamelpunt is de naam voor het epicentrum van een menselijk lichaam.

Iedere vorm van bestaan heeft een epicentrum, een ontstaanspunt. Je kan het vergelijken met een steentje dat je in het water gooit. Vanuit het punt waar het steentje het water raakt, ontstaan uitdeinende golven. Deze golven zijn “ergens” ontstaan, nl op het punt waar het steentje het water raakte.

Zo zijn wij mensen ook ontstaan uit één punt, het “Verzamelpunt”.

Dr Jon Whale, een gerenommeerd wetenschapper, heeft zich in deze materie verdiept en kwam tot de conclusie dat dit Verzamelpunt verantwoordelijk is voor ons algemeen welzijn.

Herinner je je nog die oude televisies van vroeger, met een antenne? Wanneer de antenne niet goed was afgesteld, zag je wazig beeld. Soms zag je dubbel of driedubbel beeld. Dat is ook wat er met ons gebeurt als ons Verzamelpunt niet stabiel op zijn juiste plaats zit of gesplitst is.  We voelen ons uit ons evenwicht, we voelen ons versnipperd of verstrooid, we zijn niet in ons element.

Het Verzamelpunt dient zich in het midden van ons lichaam te bevinden, in het epicentrum. Wanneer dat niet zo is, krijgen we last van allerlei kwaaltjes en onhebbelijkheden.

Met een Verzamelpuntcorrectie, ook wel eens Verzamelpuntverschuiving genoemd, gaan we bij wijze van spreken de antenne van jouw televisie terug afstellen en aan de knoppen draaien zodat je opnieuw scherp en zuiver in jezelf zit.

Wat mag je verwachten van een verzamelpuntcorrectie?

  • Eerst wordt een stand van zaken opgemaakt: waar bevindt jouw Verzamelpunt zich op dit moment, welke klachten heb je? (Voor een Verzamelpunt correctie is het nodig je romp te ontbloten van de navel tot de schouders - BH mag je aanhouden)

  • Daarna corrigeren we de locatie van het Verzamelpunt, dit gebeurt liggend, met een kristal dat daarvoor speciaal geslepen werd.

  • Uiteraard controleren we daarna dat het Verzamelpunt zich nu op de juiste locatie bevindt

In sommige gevallen kan het nodig zijn een Verzamelpunt correctie een aantal keer te herhalen: wanneer je verzamelpunt is gestabiliseerd op een verkeerde locatie, kan het ‘uit gewoonte’ weer in de richting van die oude locatie verschuiven. Dan zijn er meerdere correcties nodig, vooraleer het Verzamelpunt zijn stabiliteit weer heeft hervonden in de juiste epicentrische locatie.

Of er al dan niet een herhaling nodig is en hoeveel keer dan wel, bepalen we door middel van spiertesten met jouw onderbewuste. Alle wijsheid ligt in jou, dus het is ook jouw systeem dat zal aangeven wat jij precies nodig hebt.

Wat mensen zeggen...

NAME, TITLE

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

NAME, TITLE

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

NAME, TITLE

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

bottom of page